कार्य (working) सम्बन्धी भिषा

  1. अनलाइन आवेदन फारम
  2. भिषाको लागि सम्वन्धित मन्त्रालयको सिफारिस
  3. गृह मन्त्रालयको कार्यसहमति
  4. श्रम विभागको श्रम स्विकृति/ करार सम्झौता वा नियुक्तिको छाँयाप्रति
  5. कर तिरेको पत्र
  6. राहदानी र अन्तिम भिषाको छाँयाप्रति
  7. जनरल एग्रीमेन्ट
  8. भिसा फी –६० डलर प्रति महिना , मल्टिपल - ६० डलर र सिङ्गल इन्ट्री -२० डलर