निषेधित क्षेत्रहरु र पदयात्राको लागि लाग्ने दस्तुर

अध्यागमन नियमावली २०५१ को (नियम ३९ सँग सम्बन्धित) अनुसुची १२ र मिति २०६५।३।२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार

               

 

सि.नं.

जिल्ला

गा.वि..

दस्तुर अमेरिकी डलरमा

ताप्लेजुङ्ग

ओलाङ्गचुङ्गोला, लेलेप, पापुङ्ग, याम्फुदिन

पहिलो चार हप्ताका लागि प्रति हप्ता प्रति व्यक्ति १०

र त्यसपछि प्रति हप्ता प्रति व्यक्ति २०

संखुवासभा

किमाथाङ्का, चेपुवा, हटिया, पावाखोला

पहिलो चार हप्ताका लागि प्रति हप्ता प्रति व्यक्ति १०

र त्यसपछि प्रति हप्ता प्रति व्यक्ति २०

सोलुखुम्बु

नाम्चे गा.वि.स.को चामे देखि नाङपाला जाने उत्तर पश्चिमका सवै क्षेत्र

पहिलो चार हप्ताका लागि प्रति हप्ता प्रति व्यक्ति १०

र त्यसपछि प्रति हप्ता प्रति व्यक्ति २०

दोलखा

लामावगर वडा नंं १ (लेप्चे) , गौरीशंकर

वडा नं. १ (वेदिङ्ग नौ र च्छो रोल्पा) क्षेत्र

प्रति व्यक्ति प्रति हप्ता १०

रसुवा

थुमन, टिमुरे क्षेत्र

प्रति व्यक्ति प्रति हप्ता १०

गोरखा

गोरखाको मनास्लु क्षेत्र (ल्हो, सामागाऊँ,

प्रोक, विही

डिसेम्वरदेखि अगष्ट सम्म प्रति व्यक्ति प्रति हप्ता ५०

र थप प्रति दिनको प्रति व्यक्ति ७ एवं सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म प्रति

व्यक्ति प्रति हप्ता ७० र थप प्रति दिनको प्रति व्यक्ति १०

गोरखा

गोरखाको चुम भ्याली क्षेत्र (छेकम्पार, चुंचेत गा.वि.स. का सिर्दिवास, लोक्पा, चुमलिङ्ग, छेकम्पार, निले,छुले)

डिसेम्वरदेखि अगष््टसम्म प्रति व्यक्ति प्रति आठ दिनको २५

र सेप्टेम्बर देखि नोभेम्बरसम्म प्रति व्यक्ति प्रति आठ दिनको ३५

मनाङ्ग

नार, फु, र थोचे गा.वि.स.को तिल्चे

गाऊँ उत्तर क्षेत्रमा

डिसेम्वरदेखि अगष्टसम्म प्रति व्यक्ति प्रति हप्ता ७५

र सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म प्रति हप्ता प्रति व्यक्ति ९०

मुस्ताङ्ग

लोमान्थाङ्ग, चराङ्ग, छोन्डुप, छोसेर,

सुरखाँग, घमी, छुसाँग, कागवेनी

गा.वि.स.को साङ्दागाउँ, जोमसोम

गा.वि.स.को तिलिचो ताल जाने बाटो

प्रति १० दिनका लागि प्रति व्यक्ति ५०० र थप प्रति दिन

प्रति व्यक्तिका लागि ५०

१०

माथिल्लो डोल्पा

भिजेर, साल्दाङ्ग, तिन्जे, छार्का र मुकोट गा.वि.स.मा

प्रति १० दिनका लागि प्रति व्यक्ति ५०० र थप प्रति दिन प्रति

व्यक्तिका लागि ५०

११

तल्लो डोल्पा

डोल्पा जिल्लाका २३ गा.वि.स. मध्ये

माथिल्लो डोल्पाका ५ गा.वि.स. वाहेक

अन्य १८ गा.वि.स.हरु

प्रति व्यक्ति प्रति हप्ता १०

१२

मुगु

मुगु, डोल्फु, पुलु, भांग्री गा.वि.स.

प्रति व्यक्ति प्रति हप्ता ९० र थप प्रति दिनको प्रति व्यक्ति १५

१३

हुम्ला

सिमिकोट, यारी, लिमि, मुचु,

दार्मा गा.वि.स.को टाँगेखोला भएर

तिब्बत जाने बाटो समेतको क्षेत्र

प्रति व्यक्ति प्रति हप्ता ५० र थप प्रति दिनको प्रति व्यक्ति ७

१४

बझाङ्ग

काँडा, सैपाल, धुली गा.वि.स. क्षेत्र

प्रति व्यक्ति प्रति हप्ता ९० र थप प्रति दिनको प्रति व्यक्ति १५

१५

दार्चुला

व्यास गा.वि.स. क्षेत्र

प्रति व्यक्ति प्रति हप्ता ९० र थप प्रति दिनको प्रति व्यक्ति १५