वैवाहिक नाता सम्बन्धी भिषा

  1. अनलाइन आवेदन फारम  
  2. जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विवाहदर्ता प्रमाणपत्र सक्कल र छाँयाप्रती
  3. पति/पत्नी को नागरिकता प्रमाणपत्र  सक्कल र छाँयाप्रती
  4. राहदानी तथा अन्तिम भिसाको छाँयाप्रति
  5. नेपाल वाहिर विवाह भएको भए सम्वन्धित दुताबासवाट विवाह प्रमाणित भएको पत्र
  6. राहदानी वाहक र नेपाली पति/पत्नी दुवै उपस्थित हुनुपर्ने
  7. स्थानीयय निकायवाट जारी भएको विवाह प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिइने

भिसा फी – १० डलर प्रति महिना , मल्टिपल - ६० डलर र सिङ्गल इन्ट्री -